artikelen 

TvI noot bij Boersen q.q./Bpf voor het Levensmiddelenbedrijf

Noot bij HR 22 december 2017

Jurgen van den Heuvel en Rob van den Sigtenhorst schreven in TvI (tijdschrift voor Insolventierecht) een Noot bij HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3269 (Boersen q.q./Bpf voor het Levensmiddelenbedrijf). Dit arrest kan worden gekenschetst als (laatste?) poging om de mogelijkheden nog wat verder op te rekken van curatorenverzet tegen faillietverklaringen als middel om zich te beschermen tegen het – voor eigen rekening – moeten afwikkelen van (geheel en al, definitief) lege boedels. Zie op papier TvI 2018/32, of klik hier.

 

Leapp-vennootschappen c.s.

Nadat op 8 juni 2018 voorlopig uitstel van betaling (surseance) is verleend aan Leapp Group International B.V., Leapp Stores Noord Nederland B.V., Leapp Stores Zuid Nederland B.V. en Leapp Online B.V. heeft de Rechtbank Amsterdam bovenstaande entiteiten op dezelfde dag in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter-commissaris.

Kees van de Meent, als partner verbonden aan de sectie Herstructurering  en insolventie, is benoemd tot curator.

Schuldeisers
Indienen vordering
Crediteuren kunnen hun vordering indienen via het digitale systeem ClaimsAgent, te bereiken via de website: www.crediteurenlijst.nl.

Eigendomsvoorbehoud, verstrekte zekerheden of andere zakelijke rechten
Voor het geval u op grond van bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, verstrekte zekerheden of andere zakelijke rechten meent aanspraak te kunnen maken op enige bezitting van de hiervoor genoemde vennootschappen, wordt u verzocht om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Bij het indienen van uw vordering(en) via ClaimsAgent verzoek ik u in dat geval opgave te doen van de specifieke goederen/rechten waar het om gaat, uw eventuele vorderings­recht dat daarop betrekking heeft, en de daarbij behorende documentatie (bijv. leveringsvoorwaarden alsmede stukken waaruit blijkt dat deze van toepassing zijn).

Het is niet de bedoeling dat u voor iedere factuur een aparte account in het desbetreffende dossier aanmaakt.

Crediteuren kunnen hun vragen stellen via: leapp@florent.nl

Afwijzing verzoek tot erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging van Russisch arbitraal vonnis in Nederland

Noot bij uitspraak Hoge Raad van 24 november 2017
Annotator: mr. dr. C.G. van der Plas
Verschenen in: JOR 2018/139 (Sdu Jurisprudentie Onderneming & Recht), aflevering 5, 2018

Klik hier voor de uitspraak

De informele taakverdeling als disculpatieverweer (Kroeze-bundel)

Auteur: Mr. M. Mussche
Klik hier voor publicatie
IVOR nr. 104 2017/II.31

Het informeren van crediteuren als verweer tegen Beklamel-aansprakelijkheid

Auteur: Mr. M. Mussche
Klik hier voor publicatie
MVO 1/2 2015