artikelen 

Advocatenblad Aernoud Bourdrez: Alles voor de kunst

Lees hier het artikel ‘Alles voor de kunst’ over onze kantoorgenoot Aernoud Bourdrez

Advocatenblad Aernoud Bourdrez

De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’

De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’
mr. Y. Borrius, 01-06-2017, (IVOR nr. 104) 2017/30.I

Lees het artikel

Persverklaring curator Doniger Fashion Group

PERSBERICHT

 25-9-2017

 Doorstart voor McGregor, Gaastra en Adam

De curator van de Doniger Fashion Group heeft overeenstemming bereikt met Du Soutien Beheer, een investeringsfonds dat speciaal is opgericht voor de doorstart van de Nederlandse activiteiten van McGregor, Gaastra en Adam Brandstores.  Du Soutien Beheer wordt geleid door Rens van de Schoor, die eerder al een succesvolle doorstart realiseerde van onder andere Miss Etam en Promiss. 

Het personeel van Doniger Fashion Group is eerder vandaag van het nieuws op de hoogte gebracht. Net als in de voorgaande weken blijven alle winkels van McGregor, Gaastra en Adam vooralsnog gewoon open.

De Nederlandse entiteiten van Doniger Fashion Group (met uitzondering van ETP)  werden op 7 september jl. failliet verklaard. In de daaropvolgende weken heeft de curator met verschillende geïnteresseerde partijen onderhandelingen gevoerd over een doorstart. Het bod van Du Soutien bood naast een goede opbrengst voor de schuldeisers van de verschillende boedels, de beste mogelijkheden voor continuïteit en werkgelegenheid.

Doniger Fashion Group ontstond in 2016 als doorstart van McGregor Fashion Group en telde vóór het faillissement van 7 september jl. in totaal om en nabij zeshonderd voltijdsbanen, waarvan ongeveer de helft in Nederland. Het bedrijf had 53 eigen winkels in Nederland en 22 in België, Frankrijk en Duitsland. Mr. H. De Coninck-Smolders van advocatenkantoor Florent werd als curator aangesteld. 

Einde bericht

 

Fraude & asset recovery: een routekaart voor het terughalen van vermogensbestanddelen langs civielrechtelijke weg

mr. dr. C.G. van der Plas en mr. C.L. van Tilburg (TBS&H september 2017 | nr.3)

Lees het artikel

Doniger-vennootschappen c.s.

Bij vonnissen van de Rechtbank Amsterdam van 6 september 2017 is het faillissement uitgesproken van:

Doniger Fashion Group B.V.
Doniger Online B.V.
Doniger Retail B.V.
MCG Online Personnel B.V.
Doniger Fashion B.V.
AR Housing B.V.
Adam Retail B.V.
DR Personnel B.V.
AR Personnel B.V.
DR Housing B.V.

Hanneke De Coninck-Smolders, partner op de sectie Ondernemings- en insolventierecht, is benoemd tot curator van deze vennootschappen.

Schuldeisers
Indienen vordering
Crediteuren kunnen hun vordering in de Doniger-vennootschappen indienen via het digitale systeem ClaimsAgent, te bereiken via de website: www.crediteurenlijst.nl.

Voor iedere vennootschap is een apart dossier aangemaakt.

Eigendomsvoorbehoud, verstrekte zekerheden of andere zakelijke rechten
Voor het geval u op grond van bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, verstrekte zekerheden of andere zakelijke rechten meent aanspraak te kunnen maken op enige bezitting van een van de hiervoor genoemde vennootschappen, wordt u verzocht om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Bij het indienen van uw vordering(en) via ClaimsAgent verzoek ik u in dat geval opgave te doen van de specifieke goederen/rechten waar het om gaat, uw eventuele vorderings­recht dat daarop betrekking heeft, en de daarbij behorende documentatie (bijv. leveringsvoorwaarden alsmede stukken waaruit blijkt dat deze van toepassing zijn).

Daarbij is wel van belang dat in de vonnissen van 6 september 2017 is bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator bevinden voor een periode van twee maanden vanaf 6 september 2017 niet dan met machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.

Het is niet de bedoeling dat u voor iedere factuur een aparte account in het desbetreffende dossier aanmaakt.

Crediteuren kunnen hun vragen stellen via: [email protected].

Media
De contacten met de media worden verzorgd door ► Edwin van Wijk, [email protected]