artikelen 

De informele taakverdeling als disculpatieverweer (Kroeze-bundel)

Auteur: Mr. M. Mussche
Klik hier voor publicatie
IVOR nr. 104 2017/II.31

Het informeren van crediteuren als verweer tegen Beklamel-aansprakelijkheid

Auteur: Mr. M. Mussche
Klik hier voor publicatie
MVO 1/2 2015

Interne bestuurdersaansprakelijkheid voor bewuste wetsovertredingen

Auteur: Mr. M. Mussche
Klik hier voor de publicatie
Ondernemingsrecht 2013/83

Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling (dissertatie)

Auteur: Mr. M. Mussche
Klik hier voor dissertatie

 

Geen toestemming om Nederlands verlof tot tenuitvoerlegging van in Zwitserland gewezen arbitraal vonnis op Curaçao te gebruiken

Geen toestemming om Nederlands verlof tot tenuitvoerlegging van in Zwitserland gewezen arbitraal vonnis op Curaçao te gebruiken, Verlof tot tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke of arbitrale
beslissing strekt zich slechts uit tot het land binnen het Koninkrijk van de rechter die het verlof heeft verleend.

Noot bij uitspraak Hoge Raad van 8 december 2017
Annotator: mr. dr. C.G. van der Plas
Verschenen in: JOR 2018/87 (Sdu Jurisprudentie Onderneming & Recht), aflevering 3, 2018

Klik hier voor de uitspraak